Mauzoleum Mniewskich - Muzeum bitwy nad Bzurą

Kutno